Organizace školního rokuOrganizace školního roku 2017/2018

Zahájení vyučování 04. 09. 2017
Ukončení 1. pololetí 31. 01. 2018
Ukončení 2. pololetí 29. 06. 2018
   

Termíny prázdnin:

Podzimní 26. 10. a  27. 10. 2017
Vánoční 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018
  (začátek výuky: 03. 01. 2018)
Pololetní 02. 02. 2018
Jarní 19. 02. 2018 – 25. 02. 2018
Velikonoční 29. 03. 2018 – 30. 03. 2018
Velikonoční pondělí 02. 04. 2018

Státní svátky:

Den české státnosti 28. 09. 2017
Den vzniku samostatného Československého státu 28. 10. 2017
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2017
Velký pátek 30. 03. 2018
Svátek práce 01. 05. 2018
Den osvobození od fašismu 08. 05. 2018

Termíny třídních schůzek, konzultací, schůzek SRDP:

12. 09. 2017 Třídní schůzky
14. 11. 2017 Konzultace pro rodiče
 09. 01. 2018 Třídní schůzky
10. 04. 2018 Konzultace pro rodiče
05. 06. 2018 Třídní schůzky
   

Pedagogické rady:

31. 08. 2017 Úvodní pedagogická rada
20. 11. 2017 Čtvrtletní pedagogická rada
22. 01. 2018 Pololetní pedagogická rada
23. 04. 2018 Čtvrtletní pedagogická rada
21. 06. 2018 Pololetní pedagogická rada
29. 06. 2018 Závěrečná pedagogická rada

Důležité termíny:

Den otevřených dveří 7. 2. 2018
Vánoční setkání, dílny s rodiči 29. 11. 2017 (15, 00 – 18, 00)
LVVK leden, únor 2018
Ples 2. ZŠ Holešov  3. 3. 2018
Zápis do 1. tříd 20. 4. 2018
Přijímací zkoušky na SŠ termín bude upřesněn
Den matek 09. 05. 2018
Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu odpolední setkání rodičů s dětmi a třídní učitelkou 1. třídy

Vyučovací hodiny:
dopolední vyučování:

1. hodina 07.55 – 08.40
2. hodina 08.50 – 09.35
3. hodina 09.55 – 10.40
4. hodina 10.50 – 11.35
5. hodina 11.45 – 12.30
6. hodina 12.40 – 13.25

Odpolední vyučování začíná od 14.00 hodin.