Oslava Dne dětí ve ŠD a ŠK

U příležitosti Mezinárodního dne dětí školní družina a školní klub naplánovaly pro děti zábavné odpoledne. Děti i paní vychovatelky se těšily na čtvrtek 2. června, kdy mělo vše vypuknout.

Přípravy na zábavné odpoledne byly přerušeny příjezdem záhadné osoby, která se představila jako čarodějnice Mandalf. Čarodějnice měla za úkol zachránit Českozem  před Hnusotou, která se začala rozprostírat na jihovýchodě. Na základě jejích vizí se rozjela k nám. Děti, navštěvující školní družinu a školní klub, byly vyvolené k tomu, aby odemknuly portál otevírající přístup k artefaktu, ke kterému mohou dospět jen lidé krásní, kteří svou krásou artefakt nabijí. Díky tomuto artefaktu pak bude Českozem ochráněna před Hnusotou. A tak jsme se vypravili na tajuplnou cestu za záchranou země.

Mandalf se potřebovala přesvědčit, že Krásní lidé jsou schopni spolupracovat s ní i mezi sebou. Proto děti vytvořily skupinky, které musely splnit krátký, ale přesto náročný úkol. Když byla čarodějnice ujištěna o schopnostech vyvolených, bylo potřeba naklonit si na svou stranu také určité nadpřirozené síly. Dalším úkolem dětí tedy bylo předat zprávu Elsům, dalším krásným bytostem s magickou silou, aby nás ochraňovaly a podporovaly při našem nebezpečném putování. Když se žádost o pomoc úspěšně dostala k hlavnímu Elsovi, mohli jsme se přesunout k Chmurnému hvozdu, kde byl artefakt uložen. Chmurný hvozd je velmi hustý a navíc se přivalily mlhy z Avalonu, proto nebylo vidět na krok, avšak díky pomoci Elsů, dorazili Krásní lidé až k cíli, kde na ně kromě artefaktu ochraňující zem čekal i poklad, o který se mohli rozdělit.

Odpoledne jsme si všichni užili, těžký úkol děti zdárně zvládly a odměna je neminula. Nyní můžeme jen čekat, zda budeme vybráni k dalšímu poslání.

Eva Manová, vedoucí školní družiny