Volby do školské rady

Řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou v úterý dne 10. 6. 2014,
od 16.00 – 18.00 hodin.
Volba 2 členů zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce
(jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů.

Školská rada na svém zasedání dne 30. 4. 2014 navrhla tyto kandidáty:
Adélu Ševčíkovou, bytem Samostatnost 982, Holešov
Pavla Vybírala, bytem Nerudova 328, Holešov

Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem.

Výsledky voleb budou zveřejněny 11. 6. 2014.

volby1