Změna konzultací

Z důvodu nemoci paní třídní učitelky  Mgr. Jitky Dvořákové se zítra 14. 11. 2017 nekonají konzultace ve třídě 3. A.

Celý článek

X. jubilejní ples SRPD

….i když ples naší školy je ještě daleko, začínáme s prodejem vstupenek … 3. 3. 2018 !!!!! těšíme se na všechny!!!
(od 1. 11. do 20. 12. 2017 cena vstupenky 250,- Kč, od 3. 1. 2018 cena vstupenky 300,- Kč)

Celý článek

Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme Vás ke konzultacím o prospěchu a chování, které se budou konat v úterý 14. 11. 2017 od 15.00 – 17.00h. Konzultace budou probíhat  v jednotlivých třídách.

Konzultace paní učitelky Mgr. Heleny Stoklasové budou probíhat od 15.30h.

vedení školy

Celý článek

Návštěva Úřadu práce v Kroměříži

Ve středu 25. 10. 2017 se žáci devátého ročníku vydali na Úřad práce v Kroměříži. Zde pro ně byla připravena prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Prezentace byla zaměřena na volbu budoucí profese, na volbu střední školy a studijního oboru. Žáci měli možnost získat podrobné popisy jednotlivých profesí, vyhledat studijní nebo učební obor, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném a vysokoškolském studiu. Byl jim představen Atlas školství a vysvětleno, jak se v něm zorientovat. Dále bylo každému žákovi umožněno počítačové testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání. Získali informace o přijímacím a odvolacím řízení, v neposlední řadě jim lektorky vysvětlily, jak vyplnit přihlášky. Byli také pozváni na Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, která se koná 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Domu kultury Kroměříž.

Mgr. Lucie Dvorníková

Celý článek

Exkurze Dukovany, Dalešice

V úterý 17. října 2017 jsme se vydali s našimi nejstaršími žáky (s osmou a devátou třídou) na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Prohlídka obou elektráren trvala téměř čtyři hodiny, nicméně byla velmi zajímavá. Během této doby se o nás starali profesionální průvodci. V Jaderné elektrárně Dukovany, druhé největší jaderné elektrárně v ČR, jsme měli možnost zhlédnout filmy o energii a Jaderné elektrárně Dukovany, prohlédnout si modely celé elektrárny i některých zařízení. V Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, která byla vybudována na řece Jihlavě, jsme mimo jiné měli možnost nahlédnout do strojovny, kde se nachází čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Děkujeme průvodcům za vyčerpávající výklad a také paní učitelce Soni Tomčíkové za zorganizování této exkurze.

Mgr. Lucie Dvorníková

Celý článek

Počítáme anglicky

Jako správní čtvrťáci rádi soutěžíme a hrajeme si. Tentokrát jsme si v angličtině procvičili, jak zvládáme čerstvě naučená čísla do sta. A abychom si to procvičili opravdu pořádně, připravila pro nás p. učitelka soutěžení a hraní s čísly. Ve čtyřech skupinkách jsme nejprve čísla zapisovali, pak jsme závodili, kdo nejrychleji číslo uhodne a na závěr jsme skládali slova z písmen. I když vyhrála skupinka D, tak vítězi jsme se stali vlastně všichni. Naučili jsme se čísla tak, že (jak říká naše paní učitelka), i kdyby nás vzbudila o půlnoci, tak dokážeme říct dané číslo anglicky.

4.A a Lenka Janská, učitelka anglického jazyka

Celý článek

Hádankář

Ve středu 25. 10. proběhla ve školní družině v pořadí již druhá soutěž pro všechny žáky naší školy. Jelikož bylo třeba písemně odpovídat na zadání hádanek a děti z první třídy ještě neumí psát, sestavili jsme družstva tak, aby v každém byl alespoň jeden žák vyššího ročníku. Tak se nám sešlo 8 družstev po dvou až třech soutěžících, kteří odpovídali na 20 hádanek a za každou správnou odpověď získali jeden bod. Některé hádanky nebyly vůbec jednoduché, ale děti se nedaly odradit a snažily se přijít k odpovědi za každou cenu. Při kontrole soutěžních listin jsme se často i zasmáli, protože spousta odpovědí byla vskutku zábavná. Vítězové však museli odpovědět ne zábavně, ale správně a to se nejlépe podařilo trojici složené z Megan Březíkové, Matyáše Kojeckého a Jiřího Přikryla.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a ještě jednou gratulujeme těm nejúspěšnějším.

 1. místo (11 správných odpovědí)
  – Megan Březíková (1. A)
  – Matyáš Kojecký (3. A)
  – Jiří Přikryl (3. A)
 2. místo (10 správných odpovědí)
  – David Lehnert (1. A)
  – Šimon Třetina (2. A)
  – Jakub Divílek (3. A)
 3. místo (7 správných odpovědí)
  – Tereza Frodlová (2. A)
  – Vojta Dědičík (2. A)
  – Lukáš Nagy (4. A)
  – Tomáš Rygál (4. A)

                                                                   

Celý článek

Den stromů – projekt

Podzim je krásné roční období, kdy příroda hraje barvami, zejména díky stromům. A právě stromy se pro nás v družině na týden staly tématem číslo jedna, protože 20. října slaví svůj svátek – Den stromů. V průběhu celého týdne jsme si připomínali, jak důležité jsou stromy jak pro přírodu tak i pro nás. Zjistili jsme, že tito rostlinní velikáni mají mnoho funkcí, které v běžném životě ani nevnímáme, ale bez kterých se neobejdeme. Nejen, že už víme, že lípa srdčitá je náš národní strom, ale taky víme, jak vypadá ona i další stromy, které se vyskytují v České republice. A proto jsme si je nakreslili a vyzdobili s nimi třídu. Na závěr týdne jsme vytvořili jeden strom čtyř období, který nám připomíná důležitost stromů a celé přírody.

Celý článek

Podzim v 1. A

Podzim je v plném proudu. Stromy pomalu začínají ztrácet své krásně zbarvené listy a chladné počasí se již hlásí o slovo. I ve třídě 1. A nás celý měsíc říjen provázela podzimní tématika.

Děti našly venku spoustu pokladů podzimu (kaštany, šípky, bukvice, žaludy, ořechy) a přinesly je do třídy, do „Podzimního okénka“.

V prvouce jsme si povídali o počasí a proměnách přírody v tomto ročním období. Hovořili jsme také o plodech ovoce a zeleniny, proč jsou pro nás tak důležité a nezbytné.

V hudební výchově jsme si zazpívali několik písniček, kde se objevují názvy ovoce a zeleniny.

Ve výtvarné výchově jsme obtiskovali listy a v předmětu pracovní činnosti si žáci vyrobili dráčka.

Vše jsme dovršili hrou „Ochutnávka plná vitamínů“. Úkolem bylo poznávat různé druhy ovoce a zeleniny. Děti měly zavázané oči a název měly určit pomoci hmatu a chuti. Vše zvládly na jedničku a nutno říct, že skóre žáci versus paní učitelka bylo velmi vysoké ve prospěch dětí.

Přejeme všem krásné podzimní dny.

žáci 1. A a Kateřina Zacharová

Celý článek

Zdravá pětka podruhé

V pondělí, 23. října, se zajímavého vzdělávacího programu o zdraví a výživě zúčastnili žáci ze šesté a sedmé třídy. Paní lektorka povídala žákům o zdravé výživě, zdravých potravinách, čemu se v jídle a pití raději vyhnout. Seznámila děti s pojmy jako sacharidy, bílkoviny a vysvětlila nutnost různorodé konzumace potravin.

 

Celý článek