Pěvecká soutěž O hanáckýho kohóta

Dne 8. dubna se v Kroměříži v Domě kultury konalo regionální kolo již tradiční pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Soutěžilo se v sólovém i skupinovém zpěvu hanáckých písní. Každý soutěžící musel zazpívat dvě hanácké písně bez doprovodu. Jsme velice rádi, že z naší školy se této již prestižní soutěže zúčastnili hned 4 žáci: Eliška Chvátalová ze třídy 2. A, Hana Vaňharová ze třídy 5. A, František Přikryl ze třídy 6. A a Eliška Dorazínová ze třídy 8. A. Přestože se žáci neumístili, předvedli krásné pěvecké výkony a vzorně reprezentovali naši školu.

IMG_20150408_113226