Po stopách starých Slovanů na Velkou Moravu

Jedním z dilemat, před nímž se archeologové občas ocitají, je spojení nálezů a vůbec všech lidských projevů zanechávajících hmotné stopy s konkrétním etnikem. Archeologické prameny jsou totiž prameny němé, nehovoří k nám jazykem svých původců, a nelze je tedy jednoznačně ztotožnit s projevem konkrétního národa. I z tohoto důvodu je úžasné, že jen čtyři desítky kilometrů od Holešova se nachází památník Velké Moravy a archeoskanzen Modrá. Ve čtvrtek 13. září zavítali žáci šesté a sedmé třídy 2. ZŠ Holešov provázeni všudypřítomnými kapkami deště právě do těchto míst.

Památník Velkomoravské říše ve Starém Městě nás seznámil s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Další cíl naší výpravy – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví – se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Skanzen Modrá žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Se zájmem jsme prozkoumali slovanské hradiště z dob Velké Moravy, kde jsme si prohlédli všechny typy doložených slovanských obydlí, dílny řemeslníků, velmožský palác i rekonstrukci jednoho ze tří nejstarších kamenných kostelů u nás. Celý areál oživovaly především volně se pohybující kozy, prasátka a kočky.

Postupně jsme poznali dávnou historii českého území. Legenda o praotci Čechovi vypráví o zemi pusté, neobývané, mlékem a strdím oplývající. My jsme se ovšem dozvěděli, že pravda vypadá zcela jinak. Slovanské kmeny nepřišly na neobydlené území, ale usadily se na místech, kde již v minulosti žili Keltové a Germáni.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.