Podpora jazykového vzdělávání žáků i učitelů a čtenářské gramotnosti (Výzva č. 56)

opvk-logo

Výzva č. 56 byla MŠMT vyhlášena 9. 4. 2015 a naše škola po předložení žádosti k této výzvě byla finančně podpořena v plné výši požadovaných aktivit.

Projekty předložené do této výzvy mají přispět k:
• podpoře realizace reformy škol a školských zařízení
• podpoře výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Pro plnění svých cílů jsme vybrali ty šablony, které nám v našich podmínkách nejvíce vyhovují a jsou potřebné. Zaměřili jsme se na následující oblasti:
• Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
• Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
• Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

opvk-publicita