Poznávací exkurze 8. a 9. třídy

V pátek 14.6. jsme se společně (třída 8.A a 9.A)  vydali na poznávací exkurzi do Přerova, kde jsme navštívili muzeum Jana Ámose Komenského. Toto nebyl jediný cíl naší cesty. Přibližně po dvouhodinové prohlídce muzea následovala cesta autobusem do lázní Teplice nad Bečvou, kde jsme měli v plánu navštívit Teplické jeskyně a tento plán jsme také uskutečnili. Prohlídka jeskyní byla pro všechny velmi inspirující, protože podobný zážitek nám není dovoleno vidět každý den. Následoval krátký rozchod a poté jsme se vydali na naši poslední a závěrečnou část poznávací cesty, a to k Hranické propasti, která se nacházela také v Teplicích. Asi 10 minutová pěší cesta do kopce byla ukončena překrásným pohledem do nitra hluboké propasti, jejíž hloubka dosahuje 69,5 metrů. Přesto že se mnohým z nás nechtělo z této poznávací exkurze domů, čas neúprosně  letěl a my jsme se okolo čtrnácté hodiny vrátili zpět do Holešova.            

 Exkurze