Pozvánka na červnové třídní schůzky

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 11. 6. 2013. Třídní schůzky tentokrát nemají jednotný začátek, určují si ho třídní učitelé v jednotlivých třídách sami. V 1.A, 2.A, 3.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A začínají klasicky v 15.30 a plánované ukončení je kolem 17. hodiny. Ve čtvrté a páté třídě z důvodu konání školního výletu třídní schůzky začínají až v 16.00.
V úterý 11.6. můžete taktéž využít konzultační hodiny, při kterých Vám budou k dispozici všichni vyučující.

 Třídní schůzka