Pozvánka na třídní schůzky

Pedagogičtí pracovníci srdečně zvou všechny rodiče a zákonné zástupce na rodičovské sdružení, které se bude konat 15. ledna od 15.30 do 17.00 hod v jednotlivých třídách školy. Pokud se nemůžete zúčastnit, máte možnost si domluvit termín návštěvy s třídním učitelem nebo se informovat telefonicky.

 Třídní schůzka