Přemyslovci na českém trůně – Agentura Pernštejn

Dne 19.1.2016 jsme u nás na škole zažili výpravu do historie. Navštívila nás umělecká Agentura Pernštejni, která nám ukázala historický, zábavný i výukový program, zaměřený na tématiku Přemyslovci na českém trůně. V tomto představení se žáci podívali na počátek českého státu a pokusili se představit jeho zakladatele – rod Přemyslovců. Herci začali od těch panovníků, kteří byli historicky doloženi. Přiblížili také legendu o sv. Václavovi, dále tři bratry – Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha, kteří málem způsobili zánik českého knížectví. Představili i hrdinného Břetislava. Celé představení bylo zakončeno společnou diskusí a páni herci byli ochotni odpovídat na veškeré dotazy.