Přírodovědný KLOKAN

Přírodovědný KLOKAN – kategorie KADET
se pro žáky 9. třídy  konal 16.10.2013. Za 40 minut měli žáci vyřešit 24 soutěžních úloh, rozlišených podle obtížnosti. Vstoupili do soutěže s 24 body, za každou správnou odpověď získali 3, 4 nebo 5 bodů, celkem mohli dosáhnout maxima 120 bodů.

1. místo ve školním kole získal DAVID KONEČNÝ s počtem 82 bodů, za které se umístil v kole okresním na 2. místě.

 Přírodovědný KLOLKAN