100. výročí I. světové války očima dětí

Téma první světové války je v současnosti poněkud zanedbáváno a dnešní mladé generaci téměř neznámo. První světová válka je historicky velmi významná, rozhodla totiž o vývoji na celý zbytek století – vzniku Německa a dalších samostatných států na rozpadajícím se Rakousku – Uhersku.
V naší škole jsme si sté výročí od vypuknutí války připomněli projektovým dnem, kde žáci ve všech třídách se svými učiteli zpracovávali různorodá témata tohoto válečného období – historické události, hudbu a její představitele, odívání, hračky, život ve škole, vánoční tradice, letectví, regionální hrdiny, pomníčky obětem, prvoválečné zbraně, osudy některých lidí, válečné dopisy …
V závěru projektu představili starší žáci těm mladším své prezentace, rébusy, předvedli jim historickou módu, ukázali na mapách, kde všude se bojovalo, seznámili je s úlohou letectva.
I když se projekt konal v předvánočním období, jistě splnil svůj vysoce lidský rozměr.
Žáci měli možnost se zamyslet nad tím, jak se žilo v jim vzdálených dobách, jak velmi skromné museli být děti i jejich rodiče, jakými příkořími procházeli, jak je důležité si vážit všech vymožeností dnešní doby.