Projekt Bez vody to nejde

Jako každý měsíc, tak i v březnu, proběhl v naší družině další z mnoha projektových týdnů. Tentokrát byl tematicky směřován k významu vody pro všechno živé na planetě Zemi. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, ve výtvarné činnosti si vyzkoušely různé techniky malby (zapouštění barev, rozfoukávání barevných kapek). Symbolem tohoto projektu se stala Víla Voděnka, kterou jsme vytvořili pomocí naučených technik malování. Malbou rozmazávacími pastelkami děti znázornily koloběh vody v přírodě, koláží z barevných papírů vyrobily barevné rybičky, které vypadají jako živé. Dále jsme pracovali s výstřižky z časopisů, ze kterých se nám povedl zhotovit velmi zajímavý plakát. Závěr projektu jsme si zpříjemnili zpěvem a poslechem písniček o vodě. Všechny naše práce jsme vystavili na nástěnky v prostorách chodby, aby i děti, které nenavštěvují školní družinu, viděly, že se u nás nenudíme, a že jsme šikovní.

Eva Manová, vedoucí školní družiny