Projekt Jan Amos Komenský

Koncem března, v týdnu, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tedy i s ním spojený Den učitelů, jsme se ve školním klubu pustili do projektu, který nám měl osobnost Učitele národů co nejvíce přiblížit.

Ke dnům stráveným ve společnosti J. A. Komenského nás inspirovalo několik zajímavých dokumentů. Protože každého z nás baví něco jiného, měli jsme možnost vybrat si činnost, ke které máme nejblíže. Tak vznikla skupina „Ajťáků“, tedy těch, kteří vyhledávali nejrůznější zajímavosti a informace o našem nejslavnějším učiteli prostřednictvím internetu. Skupina knihařů a grafiků měla na starost výrobu „knih“ Komenského a jejich přičiněním vznikla zajímavá knihovnička. Tým malířů a kreslířů, zkrátka „Makři“, vytvořil obrázky ze života Komenského i jeho portréty. K vidění jsou na nástěnce školního klubu ve formě listin s pečetí. Dalším akčním týmem byli „Moderátoři“. Ti o Komenském připravili pro děti z obou oddělení školní družiny vystoupení spojené s malou soutěží. Zvídavé děti už tedy vědí, že Komenský byl nejen učitel, ale například i básník a překladatel, vědí, kdo vynalezl prázdniny, po kom že má vlastně název Komenského ulice,… a nebude pro ně problém poznat třeba jeho sochu, kterých v naší vlasti i po celé Evropě opravdu není málo.

Ludmila Ležáková, DiS.