Projekt Malý, Velký kamarád

Projekt Malý, velký kamarád připravili v třídnických hodinách žáci 8. roč. pro své menší kamarády z I. stupně- z 2. a 3. třídy. Celá akce proběhla 2. 2. 2009 v tělocvičně školy.
Na pěti stanovištích plnili žáci nejrůznější úkoly, které se týkaly především prevence sociálně-patologických jevů. Všechny aktivity, kterými si naši „benjamínci“ prošli, se týkaly zdravého životního stylu. Formou her, křížovek, rébusů a kvízů si osvojovali nové informace, měli možnost se zamyslet nad potřebou přátelství a kamarádství v životě člověka. Za každou aktivitu byli pak ohodnoceni. Navíc se všichni žáci měli možnost vzájemně blíže poznat. Na závěr akce byli naši druháčci a třeťáci po zásluze odměněni diplomem a sladkou odměnou.
Velkou pochvalu si zaslouží i všichni žáci osmého ročníku, kteří na projektu pracovali 2 měsíce.

Fotografie z akce:
[mygal=mv_kamarad_02-09]


 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.