Projekt TANDEM – němčina nekouše

V rámci projektu TANDEM proběhla dne 10. dubna v 6., 7. a 8. třídě naší školy neobvyklá hodina německého jazyka. Žáci byli motivováni k učení se němčině během „ jazykové animace „ s animátorkou Mgr. Simonou Malou, která působí na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Jazyková animace je zábavná metoda výuky jazyka pomocí her. Důraz je kladen na spolupráci, pohyb, vlastní iniciativu. Děti si netradiční výuku pomocí her opravdu užily. Naučily se pozdravy nejen v Německu, ale i v Rakousku a Švýcarsku, procvičily si vzájemné představování se. Zahrály si „ tichou poštu “ a slova použita v tiché poště pak využily v pohybové hře „Gemüse – Salat“ nebo „ Obst – Salat“ (zeleninový a ovocný salát ). Své znalosti o německy mluvících zemích využily v hledání typických znaků pro jednotlivé země – jídlo, pamlsky, technické věci.