Projektový den – Přátelství

V pondělí 18. 5. proběhl na naší škole další projektový den. Tentokrát byl určen pouze pro žáky I. stupně a navazoval na povídání paní Hozákové z občanského sdružení Delfíno. Toto občanské sdružení se snaží dětem na příkladu delfínů ukázat rozmanitosti přírody, pomáhá jim vcítit se do druhého či radovat se ze společných zážitků. Vyučující naší školy si pro svůj projekt vybrali téma Přátelství a upravili jej podle schopností a potřeb dané třídy.

Žáci 1. A si do školy přinesli svou nejoblíbenější hračku. Jednu hodinu si o ní povídali, proč si s ní hrají, proč je nejoblíbenější, jestli má jméno apod. Druhou hodinu si svou hračku nakreslili a všechny pocity zapsali.

Žáci 2. A si společně připomněli příběh delfínka Dilo a jeho maminky, povídali jsme si o tom, jak se Delfínek narodil, co vše prožil, s kým se setkal v moři atd. Jako ukázku jsme použili poslední kapitolu z knihy, kterou jsme si přečetli. Právě tato, poslední, kapitola nám sloužila k rozvíjení komunikace, představ a vzájemného naslouchání. Velmi jemným přístupem jsme se bavili o smrti, ale i o vztazích mezi zvířaty, lidmi a o lásce. Dále jsme využili hudebně pohybové prvky, kdy jsme pomocí rukou i celého těla napodobovali delfíny v moři, mořské vlny a nakonec dva delfíny, kteří k sobě pomalu připluli a děti se jemně dotýkaly konečků svých prstů. Pomocí prstů jsme znázorňovali čumáčky delfínů a jejich jemný pozdrav. My lidé se ale zdravíme podáním ruky, takže jsme chodili po třídě a kdo koho potkal, tomu slušně podal ruku. A jelikož se ve třídě máme všichni rádi, tak jsme relaxační část ukončili vzájemným objímáním či pohlazením všech, které jsme po třídě potkali. Celou dobu nám ve třídě hrála relaxační hudba tematicky motivovaná (šumění moře, tekoucí voda doprovázená instrumentálními nástroji). Ve třídě byla velmi příjemná, zklidněná atmosféra. Další práce probíhala v lavicích, kdy jsme se společně bavili o lidských vlastnostech, popisovali jsme vzájemně své vlastnosti i vlastnosti ostatních. Říkali jsme si, které vlastnosti by měl mít náš nejlepší kamarád, kterého jsme také společně namalovali. Na velký papír jsme obkreslili postavu jednoho spolužáka. Poté si každý rozetřel v dlaních barvu, která se mu líbila a celé tělo překresleného spolužáka jsme vymalovali pomocí otisků dlaní. Nakonec jsme kolem nového, vysněného kamaráda napsali všechny povahové vlastnosti, které by měl mít.

Žáci 3. A se zaměřili na přátelské vztahy ve třídě. Dostali pracovní listy, které si během hodiny vyplňovali a pak si o svých odpovědích povídali.

Žáci 4. A se nejprve společně naučili píseň o přátelství, kterou si i zazpívali jako kánon. Poté se rozdělili podle losu do skupin. Jejich úkolem bylo jakýmkoliv způsobem a pomocí jakéhokoliv materiálu vytvořit na papír nejlepšího kamaráda. Materiály byly opravdu různé od vlny, přes kusy látek až po fixy či voskovky. Každý vytvořený kamarád dostal i své velice originální jméno. Dalším úkolem bylo kolem této postavy napsat co nejvíc dobrých vlastností podle jednotlivých členů skupiny. Během této práce se nejvíc ukázalo, jak je důležité spolupracovat a jak těžké je občas přemýšlet o svých dobrých vlastnostech.

Žáci 5. A pojali celý projekt velmi komplexně. Nejprve každý žák dostal jednu kapitolu z knihy Dilo hledá kamarády, po jejím přečtení ostatním vykládal, co se v kapitole dočetl. Poté vyplňovali dotazník o kamarádech a prostředí třídy. Ve výtvarné výchově vytvořili plakát „Co znamená kamarádství“. V Českém jazyce napsali vyprávění o kamarádovi a v další hodině vytvořili průkaz pro nejlepšího kamaráda a navzájem si průkazy vyměnili.

Přestože každá třída měla projekt velmi odlišný, všichni žáci si nakonec uvědomili, jak důležité je mít v životě opravdu dobré kamarády.DSCN0755 DSCN0756 DSCN0762 DSCN0773 DSCN0776 DSCN0757DSCN0248 DSCN0252 DSCN0249