Projekty školní družiny a školního klubu

 „Tajemství v hlubinách“

Světový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul.

My jsme se letos rozhodli, že se na vodu podíváme z pohledu potápěčů a zjistíme, jaká tajemství se pod hladinou moří a řek ukrývají.

Jelikož prozkoumat místa pod hladinou reálně nelze, využili jsme různých naučných knih a časopisů, internetu a dokumentárních filmů, čímž jsme dětem alespoň trošku přiblížili tu krásu podvodního světa.

Na závěr jsme vytvořili plakát, abychom získané poznatky mohli předat i ostatním žákům naší školy.

13101072_946546545462351_1175127963_n

 

„Štěstí na Zemi“

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Letošní podtitul Dne Země ve školní družině a školním klubu jsme nazvali „Štěstí na Zemi“.

Být šťastný je přáním každého z nás. Jeden je šťastný, protože je zdravý, jiný zase, že má kamarády a rodinu. Pro každého znamená štěstí něco jiného. K čemu by nám ale bylo mít spoustu kamarádů a velký dům nebo super auto, kdybychom kolem sebe měli znečištěné louky, řeky, lesy, dusili se špinavým vzduchem? Zamysleme se!

13082172_942164992567173_1712520386_n

IMG_7298