První školní den

První školní den

Prázdniny utekly jako voda a dnes ráno jsme se opět vydali známou cestou směrem ke své škole. Vzpomínky na volné dny a zážitky v nich prožité jsou ještě velmi živé, ale co nejrychleji bude třeba přepnout z prázdninového režimu na ten všední, pracovní.

Přejeme úspěšný rok především těm, kteří vstoupili do naší budovy poprvé, to jest žákům prvního ročníku – našim prvňáčkům, také žákům závěrečného devátého ročníku, které čeká odchod na střední školy a učiliště, ale i všem zaměstnancům hodně pevného zdraví, energie, chuti do další náročné práce, ale bezesporu i hodně radosti z dosažených výsledků.

fotka č. 5 fotka č.1 fotka č. 2  fotka č. 4