Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 25. února proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vybraní žáci z třídních kol. Výkony jednotlivých žáků hodnotila nejen porota učitelská, ale také samotní žáci v publiku, kteří svými hlasy rozhodli, kdo ze soutěžících získá „Cenu publika“. Recitátoři byli rozděleni do dvou kategorií. V početnější kategorii 6. a 7. třídy získal 1. místo Karel Foukal (6. A), na druhém místě skončila Simona Solařová (7. A) a 3. místo obsadil Oskar Conev (6. A). V kategorii 8. a 9. třídy se na 1. místě umístila Žaneta Solařová (8. A), 2. místo získala Eliška Dorazínová (8. A) a na 3. místě skončil Jakub Chmelař (9. A). Za svůj výkon si ocenění žáci odnesli nejen diplom, ale i poukázku na nákup do papírnictví k panu Trnkovi. Cenu publika vyhrál Radovan Vizner (7. A), který za svůj výkon obdržel diplom a krásnou knihu.

Na 1. stupni byli recitátoři také rozděleni do dvou soutěžních kategorií. Do kategorie mladších žáků byl zařazen 1., 2. a 3. ročník. Všechny děti si vedly velmi dobře a pro porotu, jež se skládala z učitelů, bylo nelehké určit vítěze. Na krásném prvním místě se umístila Bára Nedbalová (2. A), na druhém místě se umístili dva žáci, a to Ester Šenkyříková (1. A) a Štěpánka Viznerová (3. A). Třetí místo si zasloužil Tomáš Dědičík (3. A). V druhé kategorii soutěžili žáci ze 4. a 5. třídy, kteří měli v porotě kromě učitelů také své spolužáky. Zde se na prvním místě umístila Marie Dědičíková (5. A), na druhém místě Radek Večeřa (4. A) a na 3. místě Petr Chvátal (4. A). Všichni soutěžící dostali odměnu za účast, snahu a odvahu. Žáci, kteří vyhráli si zasloužili velký potlesk, drobné ceny a diplom. Tímto patří pochvala a poděkování všem soutěžícím i ostatním žákům, kteří povzbuzovali své kamarády.

Fotografie ze soutěže zde.DSCN0575