Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volných dnů „ředitelského volna“

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuje ředitelka 2. Základní školy Holešov, Mgr. Helena Moravčíková, dva volné dny pro žáky základní školy ve dnech 29. – 30. června 2015 z organizačních a provozně – technických důvodů (malování vnitřních prostor školy, technické úpravy…).

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy