Rozloučení s žáky 9.A

Dne 25. 6. 2013 jsme se v prostorách holešovského zámku rozloučili s 24 žáky 9. ročníku, žáci ukázali svým pedagogům  a rodičům, co se naučili v rámci několika lekcí předtaneční výchovy. Poděkovali paní učitelce třídní Mgr. Soni Tomčíkové za vedení třídního kolektivu na 2. stupni. Nezapomněli kytičkou, společným i sólovým tanečním vystoupením a zpěvem potěšit všechny přítomné. Našim žákům přejeme úspěšné zahájení studia na zvolených středních školách a splnění všech životních přání.

Za vedení 2. ZŠ Holešov zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Hlobilová

 Rozloučení s žáky 9.A