Sběr papíru

V letošním školním roce opět pokračujeme ve sběru starého papíru (svázané balíky novin, časopisů, případně kartony, krabice). Sběr starého papíru naučí děti třídit odpad a umožní jeho recyklaci. Papír sbíráme stejně jako loni po celý školní rok.

Pan školník vybírá papír:
pondělí od 7.00 – 8.00
středa od 7.00 – 8.00 a od 14.30 – 15.30

Po předchozí domluvě je možné papír dovézt i jiný den.

PapírRecyklace