Sbíráme vršky

Ve školním roce 2010 – 2011 opět sbíráme vršky od PET lahví. Do tohoto sběru patří i plastové uzávěry od mléka, džusů a šťáv. Vršky se vybírají ve školním klubu. Všem, kteří se zapojí, děkujeme.