Sedmáci poznávali Kutnou Horu

Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji a především významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve středu 15. května se sedmáci spolu s třídní paní učitelkou Košatovou rozhodli krásy tohoto kulturně a historicky významného města prozkoumat.
Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou („kutáním“) stříbra a stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.
Historické centrum Městské památkové rezervace spolu s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku 1995 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Město Kutná Hora je členem evropského projektu EUROMINT, jehož cílem je shromáždit informace o všech evropských středověkých a raně novověkých mincovnách.

Kutná hora