Seznam přijatých dětí do školní družiny pro rok 2014-2015

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání ve školní družině. O přijetí bylo rozhodnuto ve správním řízení. Podle § 183 Školského zákona, § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Vám oznamuji přijetí dítěte do školní družiny pro školní rok 2014/2015

–   zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na nástěnce u hlavního vchodu do školy) a na webových stránkách školy www.zshol.cz

V seznamu nemohou být uvedena jména, přijaté děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která Vám byla určena.

 

Seznam přijatých dětí do školní družiny
 
Zp2SD132014 Zp2SD342014
Zp2SD142014 Zp2SD352014
Zp2SD152014 Zp2SD362014
Zp2SD162014 Zp2SD372014
Zp2SD172014 Zp2SD382014
Zp2SD182014 Zp2SD392014
Zp2SD192014 Zp2SD402014
Zp2SD202014 Zp2SD412014
Zp2SD212014 Zp2SD422014
Zp2SD222014 Zp2SD432014
Zp2SD232014 Zp2SD442014
Zp2SD242014 Zp2SD452014
Zp2SD252014 Zp2SD462014
Zp2SD262014 Zp2SD472014
Zp2SD272014 Zp2SD482014
Zp2SD282014 Zp2SD492014
Zp2SD292014 Zp2SD502014
Zp2SD302014 Zp2SD512014
Zp2SD312014 Zp2SD522014
Zp2SD322014 Zp2SD532014
Zp2SD332014 Zp2SD542014

V Holešově dne 2. června 2014

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy