Školní družina

Charakteristika školní družiny a školního klubu

 • Školní družina a školní klub jsou součástí 2.ZŠ Holešov
 • Školní družina je od 1. 9. 2014 přestěhována do přízemí 2. ZŠ Holešov
 • Školní klub je umístěn rovněž v přízemí 2. ZŠ Holešov
 • Školní družinu navštěvují žáci 1.–5.ročníku ZŠ
 • Školní klub navštěvují žáci zájmového vzdělávání
 • žáci ŠD  jsou rozděleni do oddělení
 • Provoz školní družiny

Provoz školní družiny:

 • ranní:          6,15 –   7,35 hodin
 • odpolední: 11,35 – 16,30 hodin
 • Rodiče a další návštěvníci, do prostor školy a školní družiny nevstupují, pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky školy a školní družiny. Důvodem tohoto nařízení je, co nejvíce omezit pohyb osob po školní budově a tím předejít následným potížím z tohoto vzniklých.
 • Pokud bude žák navštěvovat ranní družinu, ohlásí se telefonem, u zadního vchodu do školní budovy, do příslušného oddělení. Do budovy již vstupuje sám, bez doprovodu. Pro žáky 1. ročníku je stanovena výjimka po dobu 1. dvou měsíců školního roku, kdy je zákonný zástupce smí doprovodit až do oddělení školní družiny. Stejné podmínky pro zákonné zástupce platí i při vyzvedávání dětí. Po uplynutí doby 1. dvou měsíců školního roku, platí již výše uvedené podmínky.
 • V době od 13,30 – 15,00, probíhají zájmové činnosti, které se mohou uskutečňovat i mimo školní družinu, proto si, prosím, své děti vyzvedávejte kdykoliv mimo tuto dobu.
 • Výše úplaty za pobyt žáka ve školní družině činí 130,- Kč/ 1 měsíc (1.300,- / školní rok) a je možnost ji rozdělit na dvě části. Splatnost 1. pololetí je 30. 9., splatnost 2. pololetí je 15. 1. Hradí se v  kanceláři školy.
 • Dětem, prosím, zajistěte oblečení a obuv na pobyt venku, sportovní oblečení (tričko, kraťasy), ručník, kufřík s vybavením (pastelky, tužka, lepidlo, guma, fixy….) Vše čitelně podepsané.
 • V odpoledních hodinách bude dětem v rámci zájmových činností nabídnuta široká škála kroužků, např. sportovní a pohybové hry, taneční, výtvarka, počítače, atd. Přesnou nabídku obdržíte během září.
 • Veškeré další dotazy, týkající se činnosti a provozu školní družiny, ráda zodpovím na předem dohodnuté schůzce.

Vedoucí vychovatelka Eva Manová

(eva.manova@zshol.cz)

tel. 730 815 761

 

Časová skladba týdne ŠD:

  6,15  – 7,35hod.: rekreační a odpočinková činnost
11,35 – 13,00hod.: rekreační, zájmová a sebeobslužná činnost
13,00 – 13,30hod.: oběd
13,30 – 13,45hod.: odpočinková činnost
13,45 – 15,00hod.: zájmová činnost – vycházky, kroužky
15,00 – 16,30hod.: příprava na vyučování

Činnosti  ŠD a ŠK:
*rekreační, odpočinkové, sebeobslužné
*zájmové – společensko vědní, pracovně  technické, přírodovědné, sportovní
est.výchovné: literární, výtvarné, hudební, hudebně pohybové
společ.prospěšné /zaměstnání, vycházky, kroužky/