Školní kolo recitační soutěže – 1. a 2. stupeň

1. stupeň

Uběhl celý rok a na naší škole byla opět vyhlášena recitační soutěž. V několika týdnech se žáci snažili ve svých třídách podat skvělý recitační výkon, aby se probojovali do školního kola. Školní kolo se konalo dne 2. března a bylo vyvrcholením snahy mnohých žáků. Vybraní žáci se sešli v jedné třídě, ve které jim ostatní spolužáci vytvářeli skvěle podporující publikum a zarecitovali svou připravenou báseň. Hodnotila je čtyřčlenná porota složená z vyučujících. Rozhodující pro udělování bodů byla znalost básně, výraz projevu, hlasitost a celkový dojem. Porota měla velmi těžkou práci, jelikož výkony všech žáků byly kvalitní a snaha obrovská. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. V 1. kategorii, ve které soutěžili žáci 1. – 3. třídy, se na 1. místě umístila Eliška Chvátalová (3. A), 2. místo obsadila Anetka Marčonková (1. A) a 3. místo Kateřina Pospíšilová (3. A). Ve 2. kategorii, 4. – 5. třída, byly výkony soutěžících velmi vyrovnané, proto porota musela udělit dvě 3. místa Vendulce Gregorové (4. A) a Tomáši Dědičíkovi (4. A), 2. místo získal Radek Večeřa (5. A) a na 1. místě se umístil Adam Hlobil (5. A). Děkujeme všem žákům za snahu a skvělé výkony a těšíme se na další recitační soutěž.

2. stupeň

Ve středu 2. března proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Předvést své výkony v recitaci přišli ti nejlepší z nejlepších, tedy vybraní žáci z kol třídních. V porotě zasedli učitelé, ale hodnocení měli v režii také samotní žáci v publiku. Ti měli hlasovat pro nejlepšího recitátora, tedy pro toho, kdo získá „Cenu publika“. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii (6. a 7. třída) získala 1. místo Denisa Jelínková (7. A), na druhém místě skončila Marie Dědičíková (6. A) a 3. místo obsadil Petr Chvátal (6. A). Ve druhé kategorii (8. a 9. třída) se na 1. místě umístila Andrea Mikešková (9. A), 2. místo získala Alexandra Pešková (9. A) a na 3. místě skončila Žaneta Solařová (9. A). Žáky nejvíce oslovil výkon Alexandry Peškové (9. A), která si odnesla Cenu publika. Za své výkony ocenění žáci dostali nejen diplom, ale také sladkou odměnu.