Školní kolo recitační soutěže

V pátek 21. února proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. O výsledcích rozhodovaly nejen paní učitelky s paní ředitelkou, ale zapojili se také samotní žáci v publiku. Školního kola se zúčastnilo celkem 12 žáků. V kategorie 6. a 7. tříd získala 1. místo Simona Solařová (6.A), 2. místo Alexandra Pešková (7.A) a na 3. místě se umístili Radovan Vizner (6.A) a Alžběta Chudárková (7.A). V kategorii 8. a 9. tříd obsadila 1. místo Eva Jarkovská (9.A), na 2. místě se umístil Pavel Dlabaja (9.A) a 3. místo získala Markéta Mikešková. Vítězové obdrželi za svůj výkon diplom a krásnou knihu. Cenu publika v kategorii 6. a 7. tříd získaly se shodným počtem hlasů  Eliška Dorazínová (7.A) a Sabina Podolová (7.A). Cenu publika v kategorii 8. a 9. tříd bezkonkurenčně vyhrála Eva Jarkovská (9.A). Tato děvčata si odnesla sladkou odměnu. Všem soutěžícím děkujeme za svědomitou přípravu a vítězům blahopřejeme. 

 Školní kolo recitační soutěže 01

Školní kolo recitační soutěže 02