Školní kolo v angličtině

V dubnu jsme opět soutěžili v angličtině – tentokrát se utkali ti žáci, kteří postoupili do školního kola.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií: 2. a 3. třída – první kategorie, 4. a 5. třída – druhá kategorie, 6. a 7. třída – třetí kategorie a poslední, čtvrtou kategorii tvořili osmáci a deváťáci.

Soutěžící vytvořili dvojice, v nichž byl každý žák z jiné třídy a společně svými znalostmi bojovali proti ostatním dvojicím.

Tentokrát byly úkoly náročnější a žáci museli dokázat, že dovedou správně reagovat i na mluvený text.

I když všechny dvojice zvládly úkoly na výbornou, soutěž v jednotlivých kategoriích vyhráli:

  1. kategorie: A. Hlobil a J. Pospíšil
  2. kategorie: J. Sklenář a D. Dubický
  3. kategorie: A. Srovnalová a A. Chudárková
  4. kategorie: dvě první místa: E. Martinézová a D. Berežnyk společně s K. Fridrichovou a J. Podsedníčkem