Sláva nazdar výletu, nevybuchli jsme, už jsme tu!!!

V rámci výuky fyziky se naše školička po delší odmlce vypravila na poučnou exkurzi do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. Stalo se tak v úterý 20. listopadu a akce se zúčastnili zájemci z celého druhého stupně.
Jako první jsme navštívili vodní elektrárnu Dalešice, kde jsme měli možnost vidět vodní turbínu a prohlédli si vnitřní část elektrárny za odborného výkladu pracovnice informačního centra. Zhlédli jsme rovněž film o tomto vodním díle. Byli jsme i v části přehradní hráze, kde vedly obrovské roury, kterými přitékala voda z přehrady k turbíně.
Součástí obou návštěv jsou především videoprojekce z historie obou staveb, jejich parametry a hlavně princip fungování celého zařízení. Nejinak tomu bylo i v Dukovanech. V jaderné elektrárně jsme viděli model jaderného reaktoru vyrobeného ve skutečné velikosti a byly nám v něm předvedeny technologické procesy probíhající uvnitř reaktoru. Například vysunutí a zasunutí palivových tyčí pro zvýšení a snížení výkonu reaktoru.
Tato exkurze žákům přinesla mnoho zajímavých informací a vědomostí pro další studium.

 Dukovany