Slavnostní pasování prvňáčků do řad čtenářů

Prvňáčci ze školní družiny se konečně dočkali. Nyní jsou opravdovými čtenáři. Titulem „Čtenář“, který posvětil svým mečem urozený rytíř Brtník z Brtníku, se mohou pyšnit děti ze školní družiny, které s námi pravidelně každou první středu v měsíci navštěvovaly městskou knihovnu. Slavnostním aktem „Pasování do řad čtenářů“ byly letošní společné návštěvy knihovny ukončeny.

Pasování proběhlo dne 4. června 2015 v krásných prostorách holešovského zámku, kde na děti kromě již zmíněného rytíře, čekali i pohádkové postavy Mach a Šebestová a Malá čarodějnice. Po krátkém úvodu jedné z knihovnic paní L. Bátrlové, děti přednesly tematickou básničku „Ztracená abeceda“ a ještě k tomu přidaly veselou písničku, při které je na kytaru doprovázela naše paní asistentka R. Mlčáková.

Poté následoval samotný akt pasování, s předáním upomínkové knížky „Už jsem čtenář“. Všichni jsme si tuto slavnostní chvíli velice užili a děkujeme našim paním knihovnicím za jejich práci a čas, který našim dětem věnují.

Eva Manová, vedoucí školní družiny

pasování4 pasování3

pasování1