Slovo nové ředitelky

Vážení rodiče,

v souvislosti s nastupujícím školním rokem 2013/2014 bych Vás ráda touto cestou pozdravila. Od 1. 8. jsem byla jmenována do funkce ředitelky 2. ZŠ Holešov. Jsem přesvědčena o tom, že bývalá „dívčí škola“ má své nezastupitelné tradiční místo mezi základními školami v Holešově.

Stejně tak má své místo v životě našich žáků i kvalitní základní vzdělání. V dnešní době si jej snad ani nelze představit bez znalosti cizích jazyků, bez výborné znalosti mateřského jazyka, kterou po stránce logického myšlení musí doplňovat matematika jako východisko pro další exaktní vědy. Spolu s kvalitním pedagogickým sborem budeme tedy usilovat o to, aby Vašim dětem bylo toto kvalitní vzdělání nabízeno s důrazem na individualitu a morální hodnoty, protože právě nepokřivené osobnosti jsou zárukou budoucí tváře společnosti.

Přeji nám všem šťastné vykročení do nového školního roku 2013-2014.

Mgr. Helena Moravčíková
ředitelka 2. ZŠ Holešov