Soutěž v anglické minikonverzaci

Na naší základní škole se učíme angličtinu jako součásti školního vzdělávacího plánu už od 1. třídy. A že se jí naši malí žáčci opravdu naučí, nám předvedli v soutěžní minikonverzaci dne 11. 6. 2013. Druháci tak zúročili své dovednosti. Ve dvojicích si kladli základní seznamovací otázky a také si na ně vzájemně odpovídali. Soutěžili nejen v tom, kdo dokáže mluvit plynule, ale také ve správné výslovnosti a celkovém dojmu. Všichni soutěžící úkol zvládli na jedničku. Soutěž vyhráli Adam Hlobil a Jakub Šváb.

konverzace