SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Děti z I. A se připojily k celoškolní soutěži v anglickém jazyce. Cílem hry bylo sesbírat co nejvíce dvojic  dvojjazyčného pexesa. I když už to bylo velmi motivační, bylo důležité i spolupracovat s ostatními ve skupině, protože byla vyhodnocena skupinka s největším počtem nasbíraných karet. Při této formě hry si děti nejenom zasoutěží, ale naučí se i spolupracovat.

 Pexeso