Spolupráce holešovské a bystřické školy

Dne 21.6.2013 navštívilo 9 žáků 8. třídy 2. Základní školy Holešov s paní učitelkou Mgr. Hanou Hlobilovou prostory praktické výuky Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem. Tam žáci v rámci spolupráce těchto škol absolvovali výuku předmětu Pracovní činnosti – pod odborným vedením učitele odborného výcviku Jaroslava Dufka a za pomoci studentů 2. ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva vyrobili ramínko na šaty. Bystřická škola je touto svou činností a především svým vybavením nápomocná holešovské škole v realizaci jejího Školního vzdělávacího programu. To ocenila jak paní učitelka, tak žáci. Aleš Macháček to za všechny shrnul slovy: „Moc se mi tu líbí a je fajn, že si můžu zkusit kompletní výrobu nějakého předmětu. Bezva je i to, že nám starší kluci poradí.“ Dobrou zprávou tak bezesporu je, že tato akce byla teprve začátkem nastávající rozsáhlé spolupráce, která bude pokračovat hned po prázdninách.

 Exkurze