ŠprechTIME

Jako druhý cizí jazyk vyučuje naše škola jazyk německý. Motivací k učení tohoto cizího jazyka je pro nás velká uplatnitelnost v praxi. Jsme obklopeni německy mluvícími zeměmi a poptávka po německy mluvící pracovní síle roste. Je dobré začít s výukou druhého cizího jazyka paralelně s jazykem anglickým a doplňovat výuku jazyka motivačními bloky, které ukazují život, možnosti a uplatnitelnost v zahraničí.

Využíváme nabídek Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM a zařazujeme do výuky jejich program Česko-německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou!“ Informace jsou účastníkům zprostředkovávány interaktivní formou vyškolenými a zkušenými referenty, kteří se sami osobně v česko-německých vztazích angažují a s interkulturní výměnou mají vlastní zkušenosti.

Druhý cizí jazyk chceme žákům prezentovat jako šanci, která je zabalená v hravém obalu s velkou akcentací na praktickou komunikaci v tomto jazyce.

Mgr. Anna Blahová

media_xll_4608778