Stěhujeme školní družinu

V posledním červnovém týdnu proběhlo stěhování veškerého nábytku z prostor školní jídelny do přízemí školy, kde budujeme dvě nová oddělení školní družiny. Velké poděkování patří za odvedenou práci paní Manové, Šeďové, Gregorové a panu Kojeckému, Režnému, Manovi, Šenkyříkovi. S poděkováním nemůžeme opomenout ani Město Holešov, které nám poskytlo brigádníky k těmto činnostem. V červenci budou pokračovat zedníci a malíři. Podívejte se na foto ze
stěhování, bourání a budování.