Středa ve znamení peer programu

Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 15 do 20 let. Cílem takového programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence (např. vytvářením a realizací preventivních programů pro třídní kolektivy) – nejedná se však o práci streetworku.
Peer programy pro žáky druhého stupně základních škol zajišťuje již několik let gymnázium Holešov. Každoročně ve vybraných třídách služeb gymnazistů velmi rádi využíváme.
Ještě těsně před prázdninami – ve středu 19. června – se posledního peer programu zúčastnila naše 7.A. Prevenci patologických dějů není radno podceňovat a co si budeme povídat, z úst jen o něco starších kamarádů to naši teenageři vezmou lépe než od nás učitelů.

 Peer program