Tradiční turnaj ve vybíjené

Stalo se již tradicí, že na konci každého školního roku pořádají učitelé tělesné výchovy oblíbený turnaj ve vybíjené pro žáky druhého stupně. S radostí můžeme konstatovat, že sportovní výkony jednotlivých tříd byly na velmi dobré úrovni a všichni žáci se aktivně zapojili do „boje“ o medailové pozice. A jak sportovní klání dopadlo? Na 4. místě skončila třída 6. A, 3. místo vybojovala 8. A, na krásném 2. místě se umístili žáci ze 7. A a absolutním vítězem turnaje se stali naši nejstarší žáci z 9. A. Chtěli bychom velmi poděkovat jak panu učiteli Fuksovi za organizaci celého turnaje, tak i ostatním vyučujícím, kteří se podíleli na průběhu akce. Závěrem lze říci, že díky krásnému a slunečnému počasí se sportovní den opravdu vydařil.