Účast žáků naší školy na pěveckých soutěžích

Jako každým rokem i letos se naše škola zapojila do regionálních pěveckých soutěží. Dne 16. března se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnila pěvecká soutěž O hostýnskou píšťaličku. Jedná se o soutěž ve zpěvu valašských písní. Žáci mají za úkol zazpívat dvě valašské písně bez doprovodu. Této soutěže se zúčastnila Eliška Chvátalová (3. A) a Eduard Chudárek (6. A). Další soutěž se konala dne 30. března v Kroměříži, tentokrát se hledal hanácký kohout (O hanáckyho kohóta). Jak název napovídá, zpívaly se pouze hanácké písně. Naši školu zastupovali Eduard Chudárek (6. A) a Eliška Dorazínová (9. A). Přestože žáci nedosáhli na stupně vítězů, patří jim obdiv za předvedené výkony a velký dík za reprezentaci školy.