Vánoční dílničky

Poslední listopadovou neděli nastal čas adventu. Je to doba přípravy na Vánoce – doba
zvláštní osobité atmosféry.

K předvánoční pohodě patří i společně strávené chvíle. V naší škole jsme advent přivítali
vánočními dílničkami, kde si žáci společně se svými rodiči mohli vytvořit vánoční ozdoby,
přání, svícínky, v keramické dílně modelovat a tvořit z hlíny.
Celé adventní odpoledne bylo provoněno vůní perníků, které pekla děvčata z šesté a sedmé
třídy. V průběhu dílniček vystoupily děti z I. stupně se svými koledami a krátkou pohádkou
„Jak se dostali oslík a kravička do Betléma“. Naše předvánoční setkání završilo taneční
vystoupení děvčat.

Zapalme tedy další svíci na adventním věnci a o krůček se přibližme nejkrásnějšímu
svátečnímu období v roce, Vánocům. Adventní čas je čas zamyšlení, rozjímání a klidu.
Přejeme Vám, abyste nejen vánoční svátky, ale i toto období očekávání a těšení strávili ve
zdraví, pohodě, vyrovnanosti a vzájemném souladu se svými nejbližšími.