Vánoční koledování v Mateřské škole Masarykova Holešov

14. 12. 2012 jsme šli pozdravit básničkou a písničkou naše malé kamarády ze školky.

Paní učitelky si na nás vzpomněly, jen se divily, že jsme tolik vyrostli!

žáčci 1. A a 4. A

 Vánoční koledování v Mateřské škole Masarykova Holešov

koledníci