Ve školním klubu se nenudíme!

Náš školní klub nabízí vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací. Jde zkrátka o výchovu hrou. Je velmi mylnou představou, že je potřeba zábavnou formou vzdělávat pouze malé děti. I takový teenager ocení, když nové informace získá při soutěžích, hrách a tvoření.
V našem školním klubu pod vedením Lidušky Ležákové u žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví a spoustu dalšího pro život podstatného. Vedeme děti k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé. Velmi stojíme o to, aby byl prostor školního klubu pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků a podle toho jim aktivity vytváříme a nabízíme.
Školní klub 2. ZŠ Holešov nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost a hlavně kvalitní vyplnění volného času.

Foto zde:

 Školní klub