„Veselé zoubky“

Preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen pro děti mladšího školního věku. Jeho název napovídá, že tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře. Cílem projektu je vést děti ke správnému nácviku péče o chrup.

Dne 19.3.2015 se na naší základní škole zúčastnily preventivního programu děti z 1. a 2. ročníku. Součástí výukové hodiny je teoretická i praktická část, která je zaměřená na správnou péči o chrup. Na úvod byly děti seznámeny s tématem a byly jim objasněny základní informace o zubech – k čemu je používáme, kdy začínají růst, pojmy dočasný chrup, stálý chrup, zubní plak, zubní kaz, správné čistění zubů, pravidelná kontrola u zubního lékaře apod. Dětem byla přiblížena nepříjemná situace bolení zubu formou dramatizace s maňáskem. Trápení se zoubky a jejich správné čištění bylo dětem dále názorně ukázáno v edukativní pohádce „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Po shlédnutí krátké pohádky jsme si společně řekli, co Hurvínek dělal špatně a zopakovali jsme si opět zásady správné péče o chrup. Nakonec jsme s dětmi vypracovali pracovní listy, kde byly za správnost odměněny velkou jedničkou a každý dostal dárek v podobě preventivních balíčků.

Preventivní hodina „Veselé zoubky“ probíhala zábavnou, ale současně naučnou formou. Následující vyučovací hodinu jsme také věnovali tomuto tématu. Obě třídy společně vytvořily mini projekt. Žáci z první třídy reprezentovali zdravý chrup a správné, zdravé potraviny, které prospívají zoubkům. Oproti tomu žáci z druhého ročníku představovali zub, který má zubní kaz a je kolem něj plno bakterií. Využili jsme prvky výtvarné, pracovní, komunikativní i dramatizaci.

Děti si z dnešního dne odnesly nové, užitečné informace a zároveň dobrou náladu.

Mgr. Andrea Krejčí