Volíme si povolání

23. 10. 2013 se v rámci výuky Praktických činností v 9. ročníku uskutečnila velmi zajímavá beseda o učebních a studijních oborech na COPTu Kroměříž. Našim žákům je představil pan ředitel Mgr. Bronislav Fuksa, kterému tímto děkujeme.
Mgr. Drahomíra Konvalinková

 Povolání