Výlet za kulturou

Na naší škole je již dlouhá léta tradicí, že se žáci pravidelně každým rokem účastní výchovného koncertu. Letos jsme s žáky navštívili Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a vyslechli hodinové představení s názvem Péťa a vlk. Nejdříve představení navštívili žáci 1. až 3. ročníku, dne 23. února. O týden později, 1. března, tentýž koncert absolvovali žáci 4. a 5. ročníku. Tentokrát jsme se pomocí hudby přenesli do říše pohádek. Orchestr společně s dirigentem nás seznámili s několika zhudebněnými pohádkami od Maurice Ravela a Sergeje Sergejeviče Prokofjeva. Pro prohloubení dětské představivosti byl celý koncert umocněn promítáním motivačních obrázků z jednotlivých pohádek. Již nyní se těšíme na další koncert, při kterém se alespoň na chvíli přeneseme do světa hudby.