Výsledky voleb do Školské rady při 2. Základní škole Holešov z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Dne 10. 6. 2014 proběhly volby členů zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při 2. Základní škole Holešov. Voleb se zúčastnilo 71 oprávněných voličů z celkového počtu 188. Volby jsou dle Volebního řádu pro volby členů Školské rady při 2. Základní škole Holešov (schváleného Radou města Holešova dne 31. 8. 2009) platné.

Byli zvoleni tito kandidáti:

  1. Pavel Vybíral (zákonný zástupce) – 69 hlasů
  2. Adéla Ševčíková (zákonný zástupce) – 60 hlasů

V Holešově dne 11. 6. 2014