Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2012/2013

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, 769 01  Holešov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.

Jedná se o žáky s těmito registračními čísly:

Zp 201201                                         Zp 201214

Zp 201202                                         Zp 201215

Zp 201203                                         Zp 201216

Zp 201204                                         Zp 201217

Zp 201205                                         Zp 201218

Zp 201206                                         Zp 201219

Zp 201207                                         Zp 201220

Zp 201208                                         Zp 201221

Zp 201209                                         Zp 201222

Zp 201210                                         Zp 201223

Zp 201211                                         Zp 201224

Zp 201212                                         Zp 201225

Zp 201213